Print

 


MZDY - zabezpečíme kompletné mzdové hospodárstvo pre Vašich zamestnancov

  • Výpočet mesačných miezd

  • Rekapitulácia miezd a možnosť rozdelenie na rôzne strediská

  • Vygenerovanie prevodných príkazov na mzdy, dane a povinné odvody

  • Zasielanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

  • Zasielanie prehľadov na daňový úrad

  • Vypracovanie ročného zúčtovania